PRACUJEME NA ZMENE

Kampane a zvYšovanie
informovanosti

Násilie páchané na ženách bolo na Slovensku dlho neviditeľné. Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku to boli ženské mimovládne organizácie a aktivistky, ktoré túto tému pomenovali ako problém celej spoločnosti, nie jednotlivých žien. Vyniesli násilie na ženách v partnerských vzťahoch spoza zatvorených dverí domácnosti do verejného priestoru, teda tam, kam patrí.

Chceme, aby ženy zažívajúce násilie od súčasných alebo bývalých partnerov a ich deti, našli okamžitú pomoc a ochranu. Chceme, aby sme počuli, čo ženy a ich deti v situácií násilia zažívajú, čo hovoria a aby ich skúsenosť bola braná vážne. Chceme, aby ženy cítili, že stojíme za nimi.

kampaň 16 DNÍ AKTIVIZMU​

je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím.

Divadelný happening Vec: Cesta č. 5

verejnosti v siedmych mestách Slovenska priniesol rôzne skúsenosti žien s násilím a s hľadaním ochrany a pomoci, ako aj otázku postavenia žien v spoločnosti. Divadelný happening, ktorý pripravilo Bábkové divadlo Na rázcestí, bol aktivitou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách v roku 2011, ktorú sme realizovali v spolupráci s ďalšími šiestimi ženskými mimovládnymi organizáciami.

Umlčané svedkyne

sú spomienkou slovenské na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi partnermi alebo bývalými partnermi v dôsledku násilia, ktoré z ich strany zažívali. Symbolizujú ich červené figuríny v životnej veľkosti, ktoré nesú ich príbehy. Myšlienka upozorňovať na najzávažnejší dopad násilia na ženách, ktorým sú vraždy žien, vznikla v 90-tych rokoch v Minnesote v USA. Od roku 2004, keď sme výstavu Umlčané svedkyne verejnosti predstavili prvý krát, sa na Slovensku konala už 47 krát.

Babské mystériá

divadelné predstavenie, ktoré vzniklo v spolupráci s banskobystrickým Bábkovým divadlom Na rázcestí sprevádzalo prvú výstavu Umlčané svedkyne. Rovnako ako výstava sa aj divadelné predstavenie odohralo vo verejnom priestore na Hlavnej ulici v Košiciach v roku 2004. Ukázalo potenciál a silu divadelného umenia zvyšovať povedomie ľudí o dôležitých spoločenských témach, akým násilie na ženách bez pochyby je.

V-Day

odkazuje na celosvetovú iniciatívu za ukončenie násilia na ženách a dievčatách, ktorú založila spisovateľka Eve Ensler. Jej kniha „Monológy vagíny“, v ktorej zozbierala skúsenosti desiatok žien s násilím, sa stala podkladom pre divadelné predstavenia a čítanie príbehov z knihy. Tie sa každoročne čítajú v tisíckach miest a krajín na svete vo februári. Do Košíc sme túto iniciatívu priniesli v roku 2003 a vďaka rôznym skupinám žien, ktoré v nej odvtedy pokračujú, sa už v meste stala takmer tradíciou.

kampaň Piata žena

bola prvá národná kampaň proti násiliu na ženách na Slovensku. V roku 2001 sedem ženských mimovládnych organizácií spoločne spustilo celonárodnú kampaň proti násiliu páchanému na ženách, ktorá zmenila jeho vnímanie spoločnosťou. Začali sme chápať, že to, čo sa zvyklo považovať za súkromný problém jednotlivých žien, je v skutočnosti závažné porušovanie ľudských práv žien a celospoločenský problém.

kampaň Aktívne proti mužskému násiliu

bola prvá kampaň Fenestry v roku 2000 na regionálnej úrovni pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravia žien. Kampaň bola zameraná na oslovenie a zvýšenie aktivizmu mladých ľudí v oblasti obhajoby ľudských práv. Jej mottom bolo STOP násiliu páchanému na ženách! 

Vzdelávanie

Vzdelávacie aktivity sme začali realizovať už v roku 1998. Ich cieľom je zvyšovať kvalitu ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie a ich deti zo strany rôznych organizácií a inštitúcií, na ktoré sa v situácii násilia obrátia.

Vzdelávanie, ktoré ponúkame, vychádza z našich skúseností a poznatkov, zo skúseností žien zažívajúcich násilie a z dobrej znalosti prostredia a systému. Vedieme tréningy, workshopy a semináre. Rozvíjame odbornú diskusiu o násilí na ženách prostredníctvom organizovania konferencií. Diskutujeme s mladými ľuďmi o tom, čo je to zdravý a nezdravý vzťah a vzdelávame ich k rešpektu k ľudským právam. 

149 vzdelávacích
aktivít

vzdelávali sme
2063 hodín

5279 ľudí sa
zúčastnilo

SPOLUPRÁCA

Násilie na ženách je komplexný problém, v boji proti ktorému neuspeje žiadna organizácia alebo inštitúcia sama. Preto je pre nás dôležité rozvíjať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí, ako aj so zodpovednými štátnymi a verejnými inštitúciami.

Pracovná skupina na elimináciu násilia na ženách

je neformálna platforma na rozvíjanie spolupráce so štátnymi a verejnými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na riešení situácie žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch. Jej vznik sme iniciovali v roku 2007 a jej činnosť aj koordinujeme. Dlhodobým cieľom Pracovnej skupiny je vytvoriť v prostredí podmienky pre to, aby mohol vzniknúť a v praxi efektívne fungovať koordinovaný model spolupráce medzi inštitúciami.

Bezpečná ženská sieť proti násiliu na ženách

je neformálna sieť ženských organizácií, ktoré vznikli zdola a majú spoločnú víziu lepšieho sveta – sveta, v ktorom násilie páchané na ženách nie je tolerované a ženy dokážu naplno realizovať svoj potenciál. Jedným z jej hlavných cieľov je posilniť hlas ženských mimovládnych organizácií s cieľom ovplyvniť to, ako sú nastavené verejné politiky v oblasti násilia páchaného na ženách. Fenestra je členskou organizáciou siete od jej vzniku v roku 2014.

Európska sieť WAVE - Women Agianst Violence Europe

združuje viac ako 150 ženských organizácií, ktoré pracujú v oblasti násilia na ženách, v 46 krajinách Európy. Jej cieľom je podporovať a posilňovať ľudské práva žien vo všeobecnosti prostredníctvom predchádzania násiliu na ženách a ich deťoch. Vznikla v roku 1994 a je jediná sieť v Európe, ktorá pracuje v oblasti násilia na ženách. Jej členskou organizáciou sme od roku 2001 a dlhodobo sa aktívne podieľame na jej aktivitách a smerovaní.

PUBLIKÁCIE

Vydávame naše a prekladáme zahraničné publikácie pre odbornú verejnosť. Informácie o násilí na ženách potrebuje aj široká verejnosť a samotné ženy zažívajúce násilie, preto sú niektoré naše publikácie určené práve im.

MONITORINGY A ANALÝZY

Ak v krajine nemáme dostatočné údaje o násilí na ženách, nebudeme mať ani účinné nástroje a politiky na jeho postupné odstraňovanie. Kvalitné a komplexné dáta sú nevyhnutné aj pre vyhodnocovanie toho, ako funguje celý systém ochrany, pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie a čo potrebujeme zlepšovať.

ADVOKAČNÉ Aktivity

Advokačné aktivity sú nástroj na vyvíjanie tlaku na systémové zmeny. Zároveň sú súčasťou konceptu aktívneho občianstva, ktorý nám všetkým umožňuje ovplyvňovať politické procesy a zlepšovať ich kvalitu.

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.