Pripomienkovanie vybraných častí Správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku

Spoločne s ďalšími organizáciami sme sa zapojili do pripomienkovania návrhu Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017. Ide o najkomplexnejšiu správu v krajine o tom, v akom stave je dodržiavanie práv žien na Slovensku a odstraňovanie diskriminácie žien v spoločnosti. Správu každý rok pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 

Správa sa za rok 2017 zamerala na analýzu problematiky násilia páchaného na ženách. Pomenovala teoretické východiská násilia  páchaného  na  ženách, následky násilia, výskumy v oblasti násilia, vývoj v politike a legislatíve v danej  oblasti a podporné služby pre ženy.  

Do predkladanej správy sme navrhli zmeny a úpravy najmä čo sa týka štatistických údajov k tejto problematike, ako aj k obsahu tejto časti, k stavu podporných služieb pre ženy v krajine a k aktivitám realizovaným mimovládnymi organizáciami a zodpovednými štátnymi orgánmi a inštitúciami v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách v roku 2017. 

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.