Bezpečie žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch. Monitoring a analýz vplyvu postupov a rozhodnutí polície, prokuratúry a súdov na bezpečie žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch.

Od roku 2002 bolo v Slovenskej republike prijatých niekoľko legislatívnych zmien v oblasti násilia páchaného na ženách a v rodinách. Mnoho týchto zmien prispelo k zlepšeniu situácie žien zažívajúcich násilie zo strany svojho manžela/partnera a ich detí, ak sa rozhodnú riešiť situáciu násilia právnou cestou. Napriek tomu skúsenosti žien ukazujú, že implementácia legislatívy v praxi nie vždy vedie k zastaveniu násilia a ochrane žien a detí pred násilím. Efektivitu využívania súčasnej legislatívy je veľmi ťažké zmapovať z viacerých dôvodov. V Slovenskej republike stále neexistuje systematický a rodovo špecifický zber údajov, implementácia legislatívy v praxi nebola vyhodnocovaná a samotná problematika násilia páchaného na ženách ešte stále nie je jasne zadefinovaná. 

Z vyššie spomínaných dôvodov sme sa rozhodli zmapovať stav v oblasti legislatívy týkajúcej sa problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Zaujímalo nás, či súčasná legislatíva a jej implementácia v praxi dokáže ženám a deťom poskytnúť bezpečie a ochrániť ich pred násilím, pretože jedným z najzávažnejších dôsledkov násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch sú vraždy žien a detí násilným manželom/partnerom a otcom. Mnoho zahraničných štúdií ukazuje, že ženy opakovane hľadali pomoc a ochranu v prostredí, predtým ako boli zabité násilným partnerom. 

V rámci monitoringu a analýzy, ktorú sme realizovali, nás zaujímalo niekoľko oblastí. Prvou oblasťou je samotný zber údajov Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom spravodlivosti SR zachytávajúcich počty prípadov násilia páchaného na ženách, jednotlivých trestných činov s ním súvisiacich a postupy polície, prokuratúry a súdov v týchto prípadoch v rokoch 2002‐2009. V druhej oblasti sme sa zamerali na analýzu rozhodnutí polície, prokuratúry a súdov v rokoch 2002‐2009, ktoré sme mali k dispozícii od žien – klientok Poradenského centra Fenestra. V tretej oblasti sme sa zamerali na strategickú litigáciu niektorých vybraných prípadov vo vybraných konaniach. Štvrtá oblasť, ktorá nás zaujímala, bol pohľad samotných žien zažívajúcich násilie a ich skúsenosť s postupom polície, prokuratúry a súdov počas právneho riešenia situácie násilia. Snažili sme sa hlavne identifikovať, čo konkrétne zvyšovalo pocit ohrozenia žien a naopak, čo prispelo k tomu, že sa cítili bezpečnejšie. 

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.