Pretože každá žena má právo žiť slobodne a bez násilia

KTO SME

Fenestra je ženská mimovládna organizácia, ktorá sa zasadzuje za právo žien na život bez násilia. Sme ženy, ktoré pomáhajú iným ženám. V našej práci vychádzame z toho, že násilie na ženách je neprijateľné a bráni ženám žiť slobodne, dôstojne a bez strachu. Našim cieľom je prispievať k takej spoločnosti, ktorá nebude násilie na ženách tolerovať. 

POTREBUJEM POMOC

PORADENSKÉ CENTRUM FENESTRA

TELEFONICKÁ LINKA

V poradenskom centre Fenestra sa snažíme vytvárať pre ženy bezpečný priestor, preto je adresa nášho poradenského centra utajená. Ak zažívate násilie zo strany vášho súčasného alebo bývalého manžela alebo partnera, zavolajte nám. Sme tu, aby sme vám pomohli.

0911 440 808

Po-Pia 9:00- 16:00

ONLINE CHAT

Táto služba zatiaľ nie je aktívna. Pracujeme na jej zriadení. Ďakujeme za pochopenie. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na našej telefonickej linke.

INÉ ORGANIZÁCIE

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY
nonstop

Bezplatná nonstop linka je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie. Linka je súčasťou Koordinačno-metodického centra pre rodovo-podmienené a domáce násilie.

0800 212 212

ak žijete v zahraničí a potrebuje pomoc

Ak zažívate násilie a potrebujete pomoc, na stránke európskej siete ženských mimovládnych organizácií WAVE (Women Against Violence Europe) nájdete kontakty na národné telefonické linky, bezpečné ženské domy, poradenské centrá ako aj centrá pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie v jednotlivých krajinách EU.

AK STE V OHROZENÍ
ŽIVOTA VOLAJTE

158

ČO JE NÁSILIE?

Násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien a  formou diskriminácie žien. Ide o násilie, ktoré je na ženách páchané kvôli tomu, že sú ženy alebo ktoré ženy postihuje nepomerne viac. Zahŕňa také činy, ktoré ženám spôsobujú fyzickú, psychickú alebo sexuálnu ujmu alebo utrpenie, vyhrážanie sa takýmito činmi, nátlak a iné odopieranie slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Na jeho pozadí je historicky nerovnomerné rozloženie moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti.

ZAŽÍVAM
NÁSILIE?

Násilné správanie má mnoho podôb a preto môže byť ťažké zorientovať sa v tom, čo zažívate. Ak chcete zistiť, či sa k vám manžel alebo partner správa násilne skúste odpovedať na nasledujúce otázky.

Prejsť na otázky

ZAŽÍVAM
NÁSILIE?

Násilné správanie má mnoho podôb a preto môže byť ťažké zorientovať sa v tom, čo zažívate. Ak chcete zistiť, či sa k vám manžel alebo partner správa násilne skúste odpovedať na nasledujúce otázky.

NOVINKY

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

„Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.

Riskfree

Projekt financovaný z prostriedkov EÚ „Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – reakcia na výzvy pandémie – RISKFREE”      Autonómny ženský dom Záhreb koordinuje projekt financovaný z programu Európskej komisie Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Projekt realizuje spoločne s partnerskými organizáciami Centrum pre obete vojny – ROSA (Chorvátsko), Únia združení žien Heraklionu – UWAH (Grécko), Združenie pre nenásilnú komunikáciu – DNK (Slovinsko), NANE (Maďarsko) a Fenestra (Slovensko).

Akú ochranu a podporu garantuje súčasný systém ženám zažívajúcim násilie a ich deťom?

Projekt je podporený z programu Active Citizens Fund-Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.    Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Zlepšenie prístupu žien zažívajúcich násilie k špecifickým podporným službám v Poradenskom centre Fenestra a zvyšovanie ich kvality

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.