Analýza financovania špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku

Aké možnosti majú ženské organizácie, aby mohli vykonávať svoju prácu a napĺňať svoje poslanie? Aké sú podmienky aby získali finančnú podporu a aké dôsledky to má na poskytovanie nevyhnutnej podpory pre ženy, ktoré prichádzajú do poradní či bezpečných ženských domov? Odpovede na predošlé otázky sú predmetom Analýzy financovania špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku.  

Napriek dlhoročným snahám ženských MNO a povinnosti štátu zabezpečiť ochranu žien pred násilím, ktorej súčasťou je aj primerané a kontinuálne financovanie špecializovaných podporných služieb pre ženy, ktoré zažívajú násilie, štát nedokázal nastaviť systémové podmienky udržateľného financovania. Súčasné zákonné mechanizmy finančnej podpory nielenže neumožňujú kontinuálne financovanie, ale skladbou oprávnených a neoprávnených nákladov nepokrývajú nevyhnutné činnosti a prevádzku špecializovaných podporných služieb pre ženy.  

V posledných rokoch sa snaží štát riešiť financovanie podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie najmä prostredníctvom projektov z Európskeho sociálneho fondu a z Nórskeho finančného mechanizmu na projektovom základe. Ide o zdroje, ktoré nie sú dlhodobo udržateľné a zároveň pri ich čerpaní vzniká povinnosť zabezpečiť  ich udržateľnosť výsledkov. Neexistujú však mechanizmy finančnej podpory, ktoré by umožnili tieto podmienky naplniť.  

V celoeurópskom spoločenskom kontexte sa dostupnosť a financovanie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie zhoršuje. Niektoré ženské organizácie zažívajú existenčné problémy a nájsť alternatívne zdroje je stále náročnejšie. Pritom množstvo práce a povinností, kladených na ženské špecializované organizácie rastie, avšak za stále menej peňazí.  

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.