Monitoring vrážd žien 2018-2019

Aj v uplynulom roku sme zrealizovali monitoring vrážd žien, ktoré zabili ich násilní partneri, manželia alebo bývalí partneri a manželia. 

Monitoring pravidelne robíme z médií, teda z príbehov, ktoré boli zverejnené. Tentokrát sme sledovali aj pokusy o zabitie žien ich násilnými partnermi. Od septembra 2018 do konca novembra 2019, médiá priniesli príbehy 4 žien, ktoré boli zavraždené v dôsledku násilia, ktoré predtým zažívali zo strany partnera alebo manžela. 

Okrem toho, médiá zverejnili aj príbehy 6 žien, ktoré sa pokúsil ich násilný partner alebo manžel zabiť. Tieto pokusy o zabitie boli buď prerušené prítomnosťou tretích osôb, príchodom polície alebo sa ženám podarilo včas ujsť alebo skryť. 

Navyše, od januára do konca novembra 2019 priniesli slovenské médiá aj príbehy ďalších 5 slovenských žien, ktoré boli zavraždené mužmi, ktorí neboli ich partneri alebo manželia. V niektorých prípadoch išlo o mužov, ktorých  zavraždené ženy poznali, a v niektorých prípadoch išlo o neznámych mužov. 

Údaje a príbehy z monitoring vrážd žien sme do povedomia verejnosti priniesli prostredníctvom výstavy Umlčané svedkyne a aj v online priestore počas kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.