Monitoring vrážd žien 2019-2020

Aj v tomto roku sme pokračovali v monitoringu vrážd žien, ktoré boli zavraždené mužmi. Okrem vrážd v dôsledku násilia, ktoré ženy pred vraždou zažívali zo strany partnera, manžela alebo bývalého partnera alebo manžela, sme sa zamerali aj na iné vraždy žien spáchané mužmi. Navyše, sme monitorovali aj pokusy o vraždy žien spáchané ich partnermi, manželmi alebo bývalými partnermi alebo manželmi.  

Monitorovali sme obdobie od 1. novembra 2019 do 30. októbra 2020 a prípady vrážd žien a pokusy o zavraždenie žien sme hľadali v elektronických médiách. Z medializovaných zdrojov sme vytvorili príbehy žien, ktoré boli v tomto období zavraždené mužmi. Monitoring vrážd žien z médií ukázal, že v monitorovanom období bolo partnerom, manželom alebo bývalým partnerom alebo manželom zabitých alebo zavraždených 6 žien. Ďalšie dve vraždy zverejnené médiami patria do obdobia rokov 2017 a 2018. Jedna z týchto vrážd bola odhalená až v tomto roku na základe toho, že sa na políciu prišiel prihlásiť muž s tým, že v roku 2017 zabil ženu. Vražda z roku 2018 bola zase objasnená a vyšetrená v tomto roku , pričom pred dvomi rokmi nebolo v čase jej medializácie jasné, či išlo o vraždu alebo samovraždu a aký bol motív.  

V období, ktoré sme monitorovali bolo mužmi zabitých alebo zavraždených ďalších 5 žien. V troch prípadoch ženy zavraždili ich synovia. Ďalšie dve ženy boli tiež zavraždené mužmi, ktorých poznali, nemali však s nimi blízky vzťah. Aj tento monitoring vrážd potvrdil, že zvlášť zraniteľné  v kontexte násilia na ženách sú ženy pracujúce v pouličnom sexbiznise alebo ženy bez domova, čiže ženy, ktoré často čelia viacnásobnej diskriminácii, vylúčeniu a nezáujmu spoločnosti.  

Pri pokusoch o vraždu, pri ktorých sa muži pokúsili zabiť svoju partnerku, manželku alebo bývalú partnerku alebo manželku, sme sa za monitorované obdobie zamerali na medializované okolnosti spáchania týchto trestných činov a tiež na to, čo zabránilo mužom vraždy dokonať a zachránilo to ženám život. V troch prípadoch boli počas pokusu o vraždu ženy prítomné aj dospelé deti, ktoré buď svoje mamy bránili alebo privolali pomoc, pričom v jednom prípade utrpel syn vážne zranenia potom, čo na neho otec vystrelil. V jednom prípade zase pomoc privolali susedia potom, čo z bytu počuli krik a volanie o pomoc.  

V ďalšom prípade muž, ktorý bol odsúdený na trest domáceho väzenia za inú trestnú činnosť a mal monitorovací náramok, niekoľkokrát bodol svoju partnerku, potom si dal náramok dole a z miesta činu utiekol. Žena si napriek zraneniam dokázala zavolať pomoc zavolaním na linku 112.  

Tieto príbehy, ako aj mnohé iné, ktoré sme v rámci monitoringu vrážd žien zverejňovali v predošlých rokoch, poukazujú na najzávažnejšie dôsledky násilia na ženách a na ich deťoch. Deti žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch sú nielen často svedkami násilia na svojich mamách alebo ho samé ho zo strany otca zažívajú, ale sú nezriedka aj svedkami pokusu o zabitie alebo zabitia svojej mamy. Vraždy žien v dôsledku násilia zo strany mužov sú mementom zlyhania celej spoločnosti. 

Monitoring vrážd sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto článku je výlučne zodpovedná Fenestra. 

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.