Chcem podporiť

VENUJTE NÁM SVOJE 2%

KÝM NÁSILIE NA ŽENÁCH NESKONČÍ.

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej každá žena slobodne rozhoduje o svojom živote, plne užíva svoje práva a slobody bez násilia a diskriminácie. Zmena postojov spoločnosti k násiliu na ženách je dlhý proces. Náročná a dlhá je aj cesta z násilného vzťahu k životu v bezpečí a bez strachu. Vďaka vašej podpore budeme môcť naďalej ženy a ich deti na tejto ceste sprevádzať a zároveň pracovať na tom, aby bolo Slovensko krajinou s nulovou toleranciou násilia na ženách. Ďakujeme!

Spôsobov, ako nás podporiť je niekoľko. Stačí si vybrať.

Jednorazový dar
priamo na stránke

Darujte rýchlo 30 €
Naskenujte QR kód

Ak chcete zmeniť výšku darovanej sumy, zmeňte ju po naskenovaní QR kódu.

Nastavte si pravidelnú podporu,
či pošlite jednorazový dar

1. Darujem sumu

Chcem darovať

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

Jednorázovo

Jednorázovo Mesačne

Mesačne

2. Vaše údaje

3. Spôsob platby

Vyberte si niečo z nášho E-shopu!

Podporiť ženy zažívajúce násilie a ich deti môžete aj prostredníctvom nášho merchu.
Nosením vecí z nášho e-shopu prispejete k šíreniu myšlienky rešpektu k ženám

Zdieľať

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.