Umlčané svedkyne

sú spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Väčšina týchto žien cítila reálne ohrozenie svojho života a pokúšala sa vyhľadať pomoc u blízkych ľudí a na inštitúciách. Umlčané svedkyne sú mementom zlyhania spoločnosti v ochrane žien a detí pred zločinmi, ktoré sa odohrávajú v súkromí.

História v USA

V roku 1990 sa spojila skupina výtvarníčok a spisovateliek, znepokojených
rastúcim počtom žien zavraždených ich manželmi, partnermi alebo známymi
v štáte Minnesota v USA. Spolu s niekoľkými ženskými organizáciami založili
koalíciu Umením proti domácemu násiliu. Cítili nutnosť urobiť niečo na pripomenutie stratených životov 26 žien, ktoré boli v roku 1990 zabité
v dôsledku násilia v Minnesote. Rozhodli sa vytvoriť červené figuríny životnej
veľkosti, ktoré nazvali Silent Witnesses.

Viac než 500 žien vytvorilo tichý sprievod, v ktorom niesli figuríny žien na miesto výstavy v rotunde štátneho kapitolu v Minnesote.

V súčasnosti sa do tejto iniciatívy zapája
50 štátov USA a 23 krajín v zahraničí.

K INICIATÍVE SILENT WITNESSES/UMLČANÉ SVEDKYNE SA
PRIDÁVAME, PRETOŽE NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH POVAŽUJEME
ZA ZÁVAŽNÝ SPOLOČENSKÝ PROBLÉM.
ŽENY A DETI, KTORÉ BOLI
V DÔSLEDKU NÁSILIA NA SLOVENSKU ZAVRAŽDENÉ, NENAŠLI ZO STRANY
SPOLOČNOSTI POMOC, PODPORU A OCHRANU.

PAMÄTAJME SI ICH PRÍBEHY. PAMÄTAJME SI ICH MENÁ.

2021

2020

2019

2018

2017

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.