Novinky z projektu stojime pri ženách

Spustili sme informačnú kampaň #smetuprezeny

Dnešným dňom sme spustili informačnú kampaň #smetuprezeny, cieľom ktorej je poskytnúť, ženám zažívajúcim násilie a iným osobám ohrozeným domácim násilím, informácie o špecifických podporných službách – poradensko-intervenčných

Zobraziť viac

Workshop #chranimezenyadeti v Michalovciach

Dňa 14.03.2024 sme realizovali workshop k problematike násilia na ženách a ochrane  detí v rámci poručenskej agendy, výkonov rozhodnutia, výchovných opatrení a asistovaného styku. Workshopu sa zúčastnili zástupkyne okresného

Zobraziť viac

Stretnutie pracovnej skupiny v Michalovciach

Opakované stretnutie pracovnej skupiny, ktoré sa uskutočnilo 21.6.2023 v priestoroch Kancelárie 1. kontaktu pred odchodom do zahraničia v budove Sociálnej poisťovne v Michalovciach bolo s účasťou kľúčových inštitúcii,

Zobraziť viac

Stretnutie na súde k spolupráci

V rámci rozvíjania spolupráce s inštitúciami sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí, tentokrát s vyššími súdnymi úradníčkami a úradníkom z košických súdov, ako aj so sudkyňou Okresného súdu Košice I. Stretnutie

Zobraziť viac

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.