Vzdelávali sme nové kolegyne z Poradensko-intervenčných centier v Košickom kraji

Aj vďaka projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ sa nám podarilo posilniť kapacity v našich Poradensko-intervenčných centrách, vo Fenestre, v Pomoci rodine a v Hane. Napriek dlhému hľadaniu sa nám napokon podarilo nájsť kolegyne, ktoré chcú poskytovať pomoc a podporu ženám zažívajúcim a iným osobám ohrozeným domácim násilím.

 

Je pre nás dôležité, aby dostávali ženy zažívajúce násilie a iné osoby ohrozené domácim násilím odbornú a kvalitnú pomoc, založenú na zdieľanom vnímaní princípov a hodnôt.

 

Preto sme v mesiacoch marec a apríl zrealizovali 3-dňové vzdelávania pre nové pracovníčky Poradensko-intervenčných centier. Lektorovali ho služobne staršie kolegyne.

 

Prvá trojdňovka bola zameraná najmä na pochopenie terminológie, mýtov a faktov, príčin a teórií v problematike násilia páchaného na ženách. Jeden blok sme venovali aj národným a medzinárodným dokumentom a čo z nich vyplýva pre prax. Detailne sme rozobrali formy, vzorce a dynamiku násilia. Na záver prvej trojdňovky sme sa pozreli na dopady násilia na ženách.

 

Druhá trojdňovka už bola viac zameraná na praktické zručnosti potrebné na prácu na telefonickej krízovej linke, či v poradenstve so ženami. Nové kolegyne si formou rolových hier skúšali hovory so ženami, a teda najmä ako identifikovať násilie a robiť odhad nebezpečenstva.

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

 

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

 

 

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

 

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.