Webinár pre pracovníkov a pracovníčky ÚPSVaR, Centier pre deti a rodinu a súdov v Košickom kraji.

V mesiaci marec sme zrealizovali vzdelávaciu kampaň  pre pracovníčky a pracovníkov sociálno-právnej ochrany detí, aby sme zlepšili ich odozvu v oblasti bezpečia žien a ich detí.  Kampaň bola primárne zameraná na zručnosti, ako je identifikácia prípadov násilia na ženách, identifikácia rizikových faktorov a manažment rizík v problematike násilia na ženách a ochrane detí v rámci poručenskej agendy, výkonov rozhodnutí, výchovných opatrení, či asistovaného styku.

 

Okrem workshopov v rámci vzdelávacej kampane sme vytvorili aj online informačné centrum (HUB)  pre profesie podieľajúce sa na ochrane detí. Tento online HUB bude slúžiť ako zdroj aktuálnych poznatkov a know-how o násilí páchanom na ženách v partnerských vzťahoch sústredených na jednom mieste (vzdelávacie videá, materiály na samoštúdium a iné).

 

Dňa 25.4. 2024 sme v čase od 9:00 – 11:00 realizovali online webinár. Webinár bol určený pre pracovníkov a pracovníčky inštitúcií, ktoré sa podieľajú na riešení situácie násilia na ženách a na ochrane detí v rámci poručenskej agendy, výkonov rozhodnutia, výchovných opatrení a asistovaného styku.  Obsahom webináru bolo predstavenie online vzdelávacieho centra (HUB) v téme násilia páchaného na ženách a na iných osobách ohrozených domácim násilím. Cieľom bolo predstaviť online vzdelávacie centrum, najmä jeho štruktúru a obsah jednotlivých častí. Zároveň bolo našim cieľom získať spätnú väzbu, či už k jeho forme alebo obsahu.

 

Myslíme si, že HUB resp. vzdelávacie centrum môže nielen poskytnúť užitočné informácie ale významne pomôcť zlepšiť porozumenie problematike násilia a  situácií žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

 

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

 

 

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

 

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.