Stretnutie Pracovnej skupiny v Spišskej Novej Vsi a scitlivovací tréning pre jej členov a členky

Ako zvyčajne, sme toto stretnutie Pracovnej skupiny začali aktuálnou situáciou v inštitúciách. Otvorili sme diskusiu o realizovaných aktivitách, novinkách, spôsobe práce a praxi v súvislosti s násilím na ženách v meste Spišská Nová Ves.

Potrebou členov a členiek pracovnej skupiny bolo vzdelávanie v oblasti násilia na ženách. Tým, že do Pracovnej skupiny pribudli nové členky sme sa spoločne rozhodli túto potrebu naplniť a začali sme s prvou časťou scitlivovacieho tréningu, ktorý bol realizovaný interaktívnou formou prostredníctvom aktivít. V rámci prvej aktivity sme sa rozprávali s členom a členkami o tom, aké zručnosti na podporu žien zažívajúcich násilie už získali v minulosti, čo už vedia o násilí na ženách a aké sú ich názory na túto tému. Druhá aktivita bola zameraná mýty a fakty ktoré stále pretrvávajú v spoločnosti v téme násilia na ženách. Cieľom tejto aktivity bolo uvedomie o presvedčeniach, myšlienkach a hodnotách v tejto téme.

V závere sme zhodnotili prvú časť tréningu a dohodli nasledujúce stretnutie, ktoré bude v septembri.

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.