Úvodná konferencia k projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“

Norway_grants@4x

Na konci mája sme zrealizovali úvodnú konferenciu k projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“.

Na konferenciu sme pozvali zástupcov a zástupkyne širokého spektra štátnych a verejných inštitúcií, ako aj organizácií, ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch a/alebo ich deťmi z celého Košického kraja. Teší nás, že sa konferencii zúčastnili zástupkyne a zástupcovia z množstva oslovených inštitúcií z rôznych okresov kraja – polícia, súdy, ÚPSVaR, ubytovacie zariadenia pre ženy a ich deti, zdravotnícke zariadenia, psychologické poradne, samosprávy,  univerzita, terénni sociálni pracovníci a pracovníčky a iné.

Konferencia pozostávala z dvoch panelových diskusií. Jedna bola zameraná na ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí a odzneli na nej príspevky o skúsenosti polície s inštitútom vykázania násilnej osoby zo spoločnej domácnosti, skúsenosti intervenčného centra pre obete domáceho násilia, príspevok o neodkladných opatreniach na zvýšenie bezpečia žien a ich detí, či príspevok k ochrane detí zo strany zástupkyne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhá panelová diskusia bola o rôznych formách pomoci a podpory – špecializované poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie, pomoc a podpora zo strany terénnych sociálnych pracovníčok a pracovníkov, či skúsenosti s asistovaným kontaktom s deťmi.

Na konferencii sa zúčastnilo 68 zástupcov a zástupkýň štátnych a verejných inštitúcií a organizácií v Košickom kraji a odznelo na nej spolu deväť príspevkov. Zaujímavá a živá diskusia po každej panelovej diskusii a záujem o problematiku násilia na ženách nás potešil a veríme, že v nej budeme pokračovať na ďalších konferenciách v rámci projektu.


Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZ HANA a OZ Pomoc rodine.  

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.