Regionálna konferencia „Kam sme sa posunuli od Tušickej tragédie?“ v Michalovciach

Dňa 12.12.2023 sa v Michalovciach konala regionálna konferencia k problematike násilia na ženách. Konferencia niesla názov „Kam sme sa posunuli od Tušickej tragédie?“ Hlavnou témou konferencie bola otázka, kam sa posunula kvalita a účinnosť ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti od tragédie v Tušiciach.  K tejto tragédii došlo v roku 2002, kde muž po dlhodobom a závažnom násilí, ktorého sa dopúšťal voči svojej manželke, zastrelil ich spoločné maloleté deti. Cieľom konferencie bolo pozrieť sa na to, kam sme sa od vtedy posunuli v ochrane žien a ich detí pred násilím spoločne so zástupcami a zástupkyňami polície, prokuratúry, orgánu sociálno-právnej ochrany detí, samosprávy a mimovládnej organizácie poskytujúcej pomoc a podporu ženám a ich deťom.

 

Druhou témou programu regionálnej konferencie boli  stratégie samotných žien zažívajúcich násilie, ktorými sa pred násilím chránia. Na konferencii boli prezentované výsledky kvalitatívneho výskumu zameraného nielen na stratégie žien, ale aj na to, aké rôzne faktory boli pre nich v procese riešenia situácie násilia podporné a čo ich brzdilo. Hlavné zistenia výskumu odprezentovala psychologička z Ligy za duševné zdravie PhDr. Elena Ondrušová PhD.

 

Konferencia bola druhá zo série troch konferencií  k tejto téme v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť dostupnosť špecifickej pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji.

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

 

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

 

 

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

 

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.