Stretnutie s riaditeľkou kriminálnej polície KR PZ v Košiciach k vzdelávaniu polície

Dňa 15.08.2023 a 02.10.2023 sa zástupkyne Fenestry stretli s riaditeľkou kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach. Cieľom stretnutí bolo diskutovať o potrebe a možnostiach vzdelávania príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru v Košickom kraji.

Na stretnutí sme sa rozprávali o tom, kto s Policajného zboru by sa mal zúčastniť vzdelávania, ako budú rozdelené skupiny podľa pozície a okresov, o rozsahu a obsahu vzdelávania, a tiež o tom, ktorá organizácia bude vzdelávať v jednotlivých okresoch. Prebrali sme aj kapacitné možnosti organizácií a rovnako to, aká dĺžka vzdelávania je prijateľné pre políciu.

Rozprávali sme sa o prekážkach v praxi, o informáciách o problematike násilia páchaného na ženách a obetiach domáceho násilia, ktoré by boli pre príslušníkov a príslušníčky Policajného zboru užitočné a tiež sme zdieľali aké máme mi skúsenosti na základe informácii priamo od žien zažívajúcich násilie a obetí domáceho násilia o skúsenosti s políciou.

Predbežne sme sa dohodli na tom, že vzdelávanie by sa mohlo uskutočniť v priebehu jedného týždňa začiatkom novembra.

Dohodli sme sa, že skupiny budú rozdelené podľa okresov:

-Košice, Košice-okolie

-Rožňava

-Michalovce, Trebišov

-Spišská Nová Ves, Gelnica

V každom okrese absolvujú vzdelávanie:

-Príslušníci a príslušníčky stálych služieb Obvodných oddelení Policajného zboru

-Príslušníci a príslušníčky skráteného vyšetrovania

-Vyšetrovatelia a vyšetrovateľky

Vzdelávanie budú zabezpečovať:

-Fenestra v okresoch Košice, Košice-okolie, Rožňava

-Pomoc rodine v okresoch Michalovce, Trebišov

-Hana v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica

Rozprávali sme o tom, čo by malo byť obsahom vzdelávania pre jednotlivé skupiny. Dohodli sme sa, na tom, že obsahom pre všetky skupiny bude ako identifikovať, že ide o násilie, ako vyhodnocovať riziká, ako komunikovať s poškodenou. Pre príslušníkov a príslušníčky stálych služieb Obvodných oddelení Policajného zboru bude zároveň obsahom vzdelávania výmena skúsenosti súvisiacich s inštitútom vykázania. Pre príslušníkov a príslušníčky skráteného vyšetrovania, vyšetrovateľov a vyšetrovateľky bude súčasťou vzdelávania sekundárna viktimizácia.

Zároveň sme sa na stretnutí dohodli, že polícia zabezpečí organizačnú stránku vzdelávania (priestory, techniku, zodpovedné osoby v jednotlivých okresoch a tiež účasť policajtov a policajtiek).

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.