Workshop pre terénnych pracovníkov/čky a komunitné centrá v okrese Trebišov

Občianske združenie Pomoc  rodine realizovalo v dňoch 10-11.10.2023 vzdelávanie pre terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a  komunitné centrá v okrese Trebišov v rozsahu 16 hodín. Priestor na vzdelávanie nám poskytol Mestský úrad v Trebišove.

Účastníkov/účastníčky vzdelávania sme oslovovali listom, a následne aj telefonicky sme oslovili jednotlivé obce Bačkov, Hraň, Sirník, Egreš, Michaľany, Malčice, Čierna nad Tisou, mesto Sečovce a Trebišov. Z viacerých dedín prišla negatívna odpoveď, že nemajú záujem o dané vzdelávanie. Konzultovali sme s nimi toto stanovisko aj telefonicky. V závere sa na vzdelávanie prihlásilo 13 ľudí, z toho 1 osoba sa ospravedlnila pre PN ešte pred realizovaním predmetného vzdelávania. Ďalšia osoba sa ospravedlnila v prvý deň vzdelávanie a teda stabilný počet účastníkov/ účastníčok bol 11. Zúčastnili sa z obcí Michaľany, Hraň, Malčice a z miest Sečovce a Trebišov.

Samotné vzdelávanie bolo zamerané na násilie a jeho príčiny, formy, či dynamiku násilia a mýty či fakty o násilí páchanom na ženách. Druhý deň sme sa venovali témam, prečo žena neodíde, aké majú ženy stratégie. Zároveň aké stratégie používajú muži na ta, aby udržali moc a kontrolu nad ženou.

Spätná  väzba bola pozitívna. Mnohí na začiatku vzdelávania popisovali, že sa nestretli s násilím vo svojom okolí. Po skončení prvého dňa vzdelávania sami uznali, že násilia sa nachádza aj v ich prostredí a okolí.  Vnímali pozitívne obsah vzdelávania a odporúčali informovať o danej problematike aj pracovníkov/pracovníčky štátnej a verejnej správy. 

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.