Záverečná konferencia k projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“

V apríli sme zorganizovali záverečnú konferenciu k projektu “Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“

 

Konferencie sa zúčastnili zástupkyne a zástupcovia inštitúcií a organizácií nie len z Košického kraja, ktorí/é sa pri svojej práci, či už priamo alebo nepriamo stretávajú s problematikou násilia na ženách a iných osobách ohrozených domácim násilím.

 

Cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky projektu a diskutovať o skúsenostiach a praxi v oblasti ochrany, pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a osôb ohrozených domácim násilím v Košickom kraji.

 

Zástupkyne poradenských a intervenčných centier bližšie predstavili pomoc a podporu ktorú poskytujú ženám a ich deťom a iným osobám ohrozeným násilím. Predstavili novovzniknuté pobočky poradensko-intervenčných centier v Gelnici, Rožňave a v Trebišove. Tiež sme sa pozreli na aktuálnu situáciu v rámci spolupráce, vzdelávania a zvyšovania povedomia v problematike násilia na ženách a domáceho násilia.

 

Diskusné panely konferencie boli zamerané na pomoc a podporu pri riešení situácie rómskych žien a tému ako polícia a  oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately zabezpečuje ochranu žien, detí a iných ohrozených osôb násilím. Diskusie sa zúčastnili terénne sociálne pracovníčky, zástupca polície a zástupkyňa sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Ďakujeme všetkým účastníčkam a účastníkom za ich záujem, či otázky do diskusie a prezentujúcim za ich príspevky.

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

 

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

 

 

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

 

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.