Stretnutie na súde k spolupráci

V rámci rozvíjania spolupráce s inštitúciami sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí, tentokrát s vyššími súdnymi úradníčkami a úradníkom z košických súdov, ako aj so sudkyňou Okresného súdu Košice I. Stretnutie sme iniciovali pretože sme sa chceli dozvedieť viac o tom, ako v konaniach, ktoré sa týkajú maloletých detí a úpravy práv a povinností k nim, súdy zohľadňujú skúsenosť s násilím v partnerských vzťahoch.

Dozvedeli sme sa, že pri postupoch, ktoré majú smerovať k dosiahnutiu rodičovskej dohody, súdy v Košiciach zohľadňujú to, ak v samotnom návrhu o rozvod manželstva a o úpravu práv a povinností k deťom ženy uvádzajú skúsenosť s násilím.

Diskutovali sme aj o tom, ako pracujeme so ženami zažívajúcimi násilie a inými obeťami domáceho násilia v našom poradenskom a intervenčnom centre a ako z našej skúsenosti vplývajú zmeny v praxi súdov a orgánov sociálno-právnej ochrany detí deti v rodinno-právnej oblasti na situáciu a bezpečie žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Hovorili sme aj o pripomienkach a návrhoch, ktoré sme v ostatnom období predkladali do medzirezortných pripomienkových konaní v prípade niektorých dôležitých zákonov, ako bol napríklad zákon o rodine, Civilný mimosporový poriadok, Trestný zákon, či zákon o obetiach trestných činov.

Na stretnutí sme ponúkli aj účasť na stretnutí Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Košiciach a prípadne členstvo v nej. Budeme sa tešiť na možnosť ďalšej spolupráce.

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.   

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

Za obsah tohto článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.