Rozvíjanie spolupráce s inštitúciami je vždy výzva

Tento týždeň sme mali ďalšie stretnutie zamerané na výmenu skúseností medzi poradenskými centrami Fenestra, OZ HANA a Pomoc rodine. Stretli sme sa v priestoroch partnera projektu, Pomoc rodine, v Michalovciach a hlavnou témou bola výmena skúseností v oblasti rozvíjania spolupráce s inštitúciami.

 

Túto tému sme si definovali, ako jednu z dôležitých tém na výmenu skúseností, pretože skúsenosti z práce so ženami nám ukazuje, že je úzko prepojená na poskytovanie ochrany, pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie. Už v začiatkoch rozvíjania spolupráce s inštitúciami sme vychádzali z poznania, že žiadna organizácia, ani inštitúcia nedokáže účinne chrániť ženy pred násilím v partnerských vzťahoch a pomáhať im a podporovať ich a ich deti sama.

 

Na stretnutí sme si vymieňali skúsenosti z obdobia, keď sme jednotlivé organizácie iniciovali vznik pracovných skupín na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v našich mestách, ktoré koordinujeme. Diskutovali sme o zmenách v prostredí a v inštitúciách, ktoré sa odvtedy udiali. Rovnako sme sa rozprávali o tom, ako pandémia COVID-19 prerušila a ovplyvnila procesy v pracovných skupinách a ako s týmto vplyvom naložiť pri obnovovaní pracovných skupín.

 

V neposlednom rade sme diskutovali o tom, ako pracovať s procesom rozširovania našich pracovných skupín o zástupcov a zástupkyne z ďalších inštitúcií, na čo je dôležité v tomto procese pamätať a čo je dôležité.

 

Zhodli sme sa na tom, že multi-inštitucionálna spolupráca a jej rozvíjanie je vždy výzvou a táto téma zostáva jednou z tých, o ktorých sa budeme v rámci výmeny skúseností rozprávať aj v budúcnosti.

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

 

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

 

 

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

 

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.