Nástroj na odhad nebezpečenstva

Odhad nebezpečenstva a manažment rizík sú dôležitou súčasťou ochrany žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí. V rámci projektu „Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – odozva na výzvy pandémie (RISKFREE)“ , ktorý koordinuje Autonómny ženský dom v Záhrebe, sme spoločne s ďalšími partnermi projektu pripravili dokument, ktorý sa venuje nástrojom na odhad nebezpečenstva v prípadoch násilia na ženách v partnerských vzťahoch.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť prehľad kľúčových prvkov pre vývoj nástrojov na odhad nebezpečenstva a poskytnúť prehľad existujúcich nástrojov na odhad nebezpečenstva v prípadoch násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Taktiež sme zahrnuli niektoré konkrétne poznatky a skúsenosti z našej práce a výskumu, ktorý sme uskutočnili v rámci tohto projektu. V dokumente sa tiež snažíme osvetliť výzvy pri používaní nástroja na odhad nebezpečenstva a to, čo by sa malo zohľadniť, aby sa zlepšila ochrana žien pred násilím, ale zároveň aby boli chránené pred sekundárnou viktimizáciou.

Poznatky o nástrojoch na odhad nebezpečenstva využijeme ďalej v rámci tréningov, ktoré ponúkneme odborníčkam a odborníkom z praxe poskytujúcich podporu ženám, ktoré majú skúsenosť s násilím, a/alebo ich deťom, ktoré budú viesť partnerské organizácie vo svojich krajinách.

Projekt „Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – odpoveď na výzvy pandémie (RISKFREE)“ je financovaný z programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

„Tento projekt je financovaný Európskou úniou. Názory vyjadrené na tomto webovom sídle sú názormi autoriek, a preto nemusia vždy predstavovať stanovisko Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia, ani Európska komisia nezodpovedá za obsah informácií uvedených na tomto webovom sídle.“
Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.