Developing cooperation with institutions is always a challenge

Tento týždeň sme mali ďalšie stretnutie zamerané na výmenu skúseností medzi poradenskými centrami Fenestra, OZ HANA a Pomoc rodine. Stretli sme sa v priestoroch partnera projektu, Pomoc rodine, v Michalovciach a hlavnou témou bola výmena skúseností v oblasti rozvíjania spolupráce s inštitúciami.

Túto tému sme si definovali, ako jednu z dôležitých tém na výmenu skúseností, pretože skúsenosti z práce so ženami nám ukazuje, že je úzko prepojená na poskytovanie ochrany, pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie. Už v začiatkoch rozvíjania spolupráce s inštitúciami sme vychádzali z poznania, že žiadna organizácia, ani inštitúcia nedokáže účinne chrániť ženy pred násilím v partnerských vzťahoch a pomáhať im a podporovať ich a ich deti sama.

Na stretnutí sme si vymieňali skúsenosti z obdobia, keď sme jednotlivé organizácie iniciovali vznik pracovných skupín na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v našich mestách, ktoré koordinujeme. Diskutovali sme o zmenách v prostredí a v inštitúciách, ktoré sa odvtedy udiali. Rovnako sme sa rozprávali o tom, ako pandémia COVID-19 prerušila a ovplyvnila procesy v pracovných skupinách a ako s týmto vplyvom naložiť pri obnovovaní pracovných skupín.

V neposlednom rade sme diskutovali o tom, ako pracovať s procesom rozširovania našich pracovných skupín o zástupcov a zástupkyne z ďalších inštitúcií, na čo je dôležité v tomto procese pamätať a čo je dôležité.

Zhodli sme sa na tom, že multi-inštitucionálna spolupráca a jej rozvíjanie je vždy výzvou a táto téma zostáva jednou z tých, o ktorých sa budeme v rámci výmeny skúseností rozprávať aj v budúcnosti.

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

                                            

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZ HANA a OZ Pomoc rodine.  

                                          

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/   

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Next post

< 16 / 16 >

Does your partner justify his violent behaviour by drinking or having a bad day at work, etc.?

< 15 / 16 >

Has your partner ever prevented you from leaving the house?

< 14 / 16 >

Does your partner force sex or sexual practices that are uncomfortable for you?

< 13 / 16 >

Does your partner threaten to take your children away from you or not let you take them with you if you try to leave him?

< 12 / 16 >

Has your partner ever prevented you from taking necessary medication or seeking medical help when you needed it?

< 11 / 16 >

Does your partner force you to do things you don't want to do?

< 10 / 16 >

Has there been a situation when your partner did not give you money and you could not buy things you needed for yourself and your children because of this?

< 9 / 16 >

Has your partner ever threatened you?

< 8 / 16 >

Has your partner ever hurt you or your children?

< 7 / 16 >

Have you ever had a partner deliberately destroy your personal belongings or your children's personal belongings?

< 6 / 16 >

Do you sometimes change your behaviour because you are afraid of what your partner will say or do to you?

< 5 / 16 >

Are you sometimes afraid of your partner?

< 4 / 16 >

Does he criticize, humiliate, insult, berate you?

< 3 / 16 >

Does your partner accuse you of flirting or having relationships with other men?

< 2 / 16 >

Does your partner control you or stalk you?

< 1 / 16 >

Does your partner prevent you from seeing friends or family?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.