Rozhovor o násilí na ženách pre NOIZZ.sk

Dnes NOIZZ.sk zverejnil rozhovor, ktorý sme poskytli k téme násilia na ženách. Považovali sme za dôležité zdôrazniť v ňom, že aj keď sa problematika násilia na ženách na Slovensku rieši aj na legislatívnej úrovni, riešená je čiastkovo a tým pádom neefektívne a nekoordinovane.  

Sme presvedčené, že by pomohlo, ak by štát prevzal skutočný záväzok k predchádzaniu a odstraňovaniu násilia na ženách, a začal tento záväzok aj reálne napĺňať. Znamená to, že musí prijať komplexné a špecifické politiky, ktoré zabezpečia, že každá žena bude môcť žiť bez strachu a bez násilia a že voči páchateľom násilia bude vyvodzovať skutočnú právnu aj spoločenskú zodpovednosť.

V rozhovore sa dočítate viac aj o tom, aké majú ženy dôvody na to, že v násilnom vzťahu zotrvávajú alebo o tom, čo môžeme každá a každý z nás robiť. V neposlednom rade sa v rozhovore venujeme aj súčasnej pandémii COVID-19 a nevyhnutnosti prijímať pandemické opatrenia, ktoré ženám zažívajúcim násilie zo strany partnera alebo bývalého partnera dostupnosť efektívnej ochrany a pomoci aj v čase krízy alebo počas núdzového stavu.

Ďakujeme NOIZZ.sk za oslovenie a prajeme vám príjemné čítanie.

Covid-19 nie je príčinou násilia, ktoré ženy zažívajú. Vytvára však podmienky, v ktorých muži, ktorí sa správajú násilne, pandémiu zneužívajú na stupňovanie násilia a kontroly nad svojimi partnerkami. Ženy potrebujú počas pandémie väčšiu mieru ochrany, pomoci a podpory, nie vždy však majú možnosť bezpečne pomoc vyhľadať alebo ju kvôli obmedzeniam dostať.

Dušana Karlovská, pre NOIZZ.sk
Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.