Workshopy pre odbornú verejnosť k bezpečiu žien a ich detí

V uplynulých dňoch sme pokračovali v sérii workshopov pre odbornú verejnosť k problematike násilia na ženách v partnerských vzťahoch zameraných na mieru ohrozenia žien a ich detí a bezpečie.

 

Jeden z dvoch workshopov, ktoré sme zorganizovali, bol určený poradenským a intervenčným centrám a bezpečným ženským domom, ktoré poskytujú ženám krízovú, aj dlhodobú pomoc a podporu, vrátane právnej pomoci. Workshop bol online a zúčastnili sa ho 33 účastníčok a účastníkov.

 

 

S nástrojmi na vyhodnocovanie rizík mali rôzne skúsenosti – niektoré organizácie používajú štandardizovaný nástroj na hodnotenie rizík s dotazníkom, iné dotazník nepoužívajú. Zo spätnej väzby, ktorú poskytli na konci workshopu, vyplýva, že väčšina z nich považovala školenie za užitočné a zaujímavé a prejavila záujem o ďalšie školenia alebo semináre, na ktorých by si mohli podrobnejšie vymeniť skúsenosti v oblasti identifikácie a vyhodnocovania rizikových faktorov, niektorých špecifických rizikových faktorov a spôsobov, akým môžu ovplyvniť plánovanie bezpečnosti so ženami.

Druhého workshopu sa zúčastnili zástupkyne rôznych profesií a organizácií v Rožňave – orgán sociálno-právnej ochrany detí, sociálne pracovníčky z centra pre deti a rodinu, zástupkyňa oddelenia sociálnych vecí mesta Rožňava alebo psychologička a advokátka z organizácie poskytujúcej pomoc obetiam násilia.

 

 

Hoci účastníčky workshopu boli z rôznych inštitúcií alebo organizácií, všetky potvrdili, že sa vo svojej práci stretávajú so ženami zažívajúcimi násilie a/alebo ich deťmi. Keďže sa na túto oblasť nešpecializujú, považovali informácie poskytnuté na workshope za veľmi užitočné, vrátane rizikových faktorov a následného plánovania bezpečnosti so ženami a deťmi.

Workshopy sme realizovali v rámci projektu „Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – odozva na výzvy pandémie (RISKFREE)“ financovaného z programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV).

„Tento projekt je financovaný Európskou úniou. Názory vyjadrené na tomto webovom sídle sú názormi autoriek, a preto nemusia vždy predstavovať stanovisko Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia, ani Európska komisia nezodpovedá za obsah informácií uvedených na tomto webovom sídle.“

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.