Workshop pre políciu v Rožňave

Minulý týždeň sme zrealizovali workshop k problematike násilia na ženách v partnerských vzťahoch pre príslušníčky a príslušníkov polície v okrese Rožňava. Workshopu sa zúčastnilo 20 policajtov, 17 mužov a 3 ženy. Väčšina z nich pracuje ako policajti prvého kontaktu na základných útvaroch polície v okrese Rožňava.

 

Polícia je mimoriadne dôležitou inštitúciou, pretože policajti a policajtky sú zvyčajne prví, ktorí prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch, ako aj s páchateľmi. Často sú to mladí muži a ženy, pre ktorých je nevyhnutné, aby dobre rozumeli dynamike moci a kontroly v násilných vzťahoch, ako aj rizikovým faktorom ovplyvňujúcim bezpečnosť žien a detí. Bolo zrejmé, že účastníci sa o problematiku násilia na ženách zaujímali, keďže sa s takýmito prípadmi stretávajú vo svojej každodennej práci. 

 

 

Zo spätnej väzby, ktorú poskytli na konci stretnutia, vyplynulo, že by privítali ďalšie školenia alebo semináre o tejto problematike, aj o rizikových faktoroch a vyhodnocovaní miery ohrozenia, ktorá ženám zažívajúcim násilie hrozí v dôsledku násilného správania ich súčasných či bývalých partnerov a manželov.

Workshop sme realizovali v rámci projektu „Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – odozva na výzvy pandémie (RISKFREE)“ financovaného z programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV).

„Tento projekt je financovaný Európskou úniou. Názory vyjadrené na tomto webovom sídle sú názormi autoriek, a preto nemusia vždy predstavovať stanovisko Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia, ani Európska komisia nezodpovedá za obsah informácií uvedených na tomto webovom sídle.“

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.