WAVE konferencia 2020

Sme uprostred dvojakej pandémie. Jedna z nich, globálna pandémia násilia na ženách, je tu už dlho. Druhá, pandémia COVID-19, je pre nás nová, avšak naplno pred nami odkrýva pandémiu násilia na ženách.

Na online konferencii európskej siete Women Against Violence Europe – WAVE Network, ktorá sa konala 7.-8. októbra, odznelo aj to, že práca ženských organizácií, ktoré poskytujú pomoc a podporu ženám, potrebuje byť flexibilná. Najmä počas pandémie. Preto potrebujeme, aby sa vlády zaviazali k nulovej tolerancii násilia, považovali služby pre ženy za nevyhnutné a investovali do ich udržateľnosti a rozvoja. Obzvlášť v čase, keď špecializované telefonické linky pomoci, poradenské centrá a mnohé bezpečné ženské domy sú tie, ktoré ženám aj počas pandémie zabezpečujú nepretržitý prístup k ochrane, pomoci a podpore.  

Na jednom z workshopov konferencie naša kolegyňa, Sylvia, prezentovala na workshope prípadové štúdie z 5 krajín Európy o tom, aký dopad majú neutrálne politiky, ktoré nezohľadňujú to, že ženy zažívajú násilie nepomerne viac, pretože sú ženy. Workshop prezentoval výsledky práce jednej z pracovných skupín európskej siete WAVE, ktorá sa zameriava na situáciu, vývoj politík a diskusiu o špecifických podporných službách pre ženy zažívajúce násilie v Európe. Sme hrdé, že sme tejto diskusie súčasťou.

Ďalší z workshopov konferencie bol zameraný na situáciu ženských organizácií, ktoré poskytujú špecifické podporné služby ženám zažívajúcim násilie počas prvej vlny pandémie COVID-19. Bolo nesmierne zaujímavé počuť kolegyne z Ruskej federácie a zo Švédska o veľmi odlišnej skúsenosti, ktorú mali v zmysle opatrení, ktoré ich vlády v súvislosti s násilím prijímali alebo neprijímali. Napriek veľmi odlišnej skúsenosti a nasledovnej diskusie sa potvrdilo to, že špecifické podporné služby boli a sú vždy v prvej línii, aj keď na to často nemajú dostatok zdrojov alebo ideálne podmienky na fungovanie.

Po skončení konferencie sa zišlo Valné zhromaždenie WAVE na svojom pravidelnom výročnom stretnutí. Okrem správy o aktivitách siete a jej hospodárení mali jeho členky aj úlohu zvoliť nové členky Správnej rady WAVE a vo funkcii potvrdiť tie, ktorým skončil prvý dvojročný mandát a o členstvo v Správnej rade majú záujem aj v nasledujúcom funkčnom období. Jednou z opätovne kandidujúcich členiek Správnej rady je aj naša kolegyňa, Dušana. Dnes sme sa dozvedeli výsledky voľby Správnej rady a s radosťou sme prijali správu, že bola opätovne zvolená do Správnej rady siete WAVE. Želáme jej v tejto neľahkej práci a dobe veľa síl a energie do ďalšej práce na rozvíjaní siete, ktorá je jedinou v Európe špecificky pracujúca v oblasti násilia na ženách.

V súvislosti s našim členstvom v sieti WAVE nás ešte na budúci týždeň čaká účasť na pravidelnom stretnutí Poradného výboru WAVE, ktorého sme členkami.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.