IKEA spustila kampaň #zabezpecnydomov

Dnes IKEA spustila dvojročnú kampaň #zabezpecnydomov, ktorou chce reagovať a motivovať spoločnosť k spoločnej diskusii, ako aj hľadaniu ciest, ako zamedziť násiliu na ženách v partnerských vzťahoch.

Na webovej stránke ku kampani spoločnosť okrem iného uvádza: „V IKEA je našou víziou vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Myslíme si, že domov by mal byť bezpečným miestom pre každého. Preto sme sa rozhodli nasledujúce dva roky pomáhať obetiam násilia páchaného na ženách. Vieme, že jedna z najzraniteľnejších skupín sú ženy. Násilie páchané na ženách podkopáva ich základné práva, ich dôstojnosť, alebo prístup k starostlivosti. Index rovnosti žien a mužov v našej krajine je nižší ako vo väčšine ostatných zemí Európskej únie. Problematika násilia páchaného na ženách s tým úzko súvisí.“ 

IKEA si na obdobie trvania kampane definovala aj záväzky a ciele, ktoré v nej chce dosiahnuť. Do roku 2022 chce zvýšiť povedomie o násilí, ktoré ženy doma zažívajú a tiež redukovať mieru jeho akceptácie v spoločnosti, ako aj podporiť prijímanie špecifických riešení a opatrení, ktoré zabezpečia, aby ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch mali prístup k adekvátnej špecifickej ochrane, pomoci a podpore a nedošlo tak k zhoršeniu ich súčasnej situácie.

V najbližších dvoch rokoch IKEA plánuje venovať 660-tisíc eur na systematické riešenia a podporiť zmenu postojov spoločnosti, ktoré sa týkajú práve násilia páchaného na ženách na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku. Na Slovensku to bude 70 000 eur.

Vážime si, že sa IKEA rozhodla venovať téme násilia na ženách a aj to, že nás prizvala k spolupráci na tejto kampani. Posledné mesiace sme pracovali na príprave kampane na Slovensku spolu s  OZ HANA a s výskumníčkou Barborou Holubovou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou IKEA a na aktivity, ktoré budeme v rámci kampane realizovať. 

Na dnešnej tlačovej konferencii k spusteniu kampane sa zúčastnila aj naša kolegyňa, Dušana, ktorá na nej hovorila o situácii žien, ktoré zažívajú násilie na Slovensku, výzvach v oblasti lepšej ochrany žien a dopadoch pandémie COVID-19 na situáciu žien a ich detí. Ku kampani spoločnosti IKEA povedala:

„Aj keď k násiliu často dochádza za dverami domova, nie je to súkromný problém individuálnych žien alebo rodiny. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých. Hlas súkromného sektora v diskusii o tejto problematike je dôležitý. V súkromnom sektore pracuje množstvo žien a mnohé z nich zažívajú násilie. Touto kampaňou IKEA vysiela signál ženám a celej spoločnosti, že pre ňu násilie na ženách nie je neviditeľné, ale skutočné.“

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.