Hľadáme nové kolegyne v Košiciach

Poradenská pracovníčka Košice

Miesto výkonu práce: Košice
Typ pracovnej ponuky: trvalý pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 18.9.2023
Platové podmienky: od 960 EUR brutto

KOHO HĽADÁME?

Zaujímajú ťa ľudské práva žien a považuješ násilie na ženách v partnerských vzťahoch a iné domáce násilie za neprijateľné? Máš záujem pracovať priamo so ženami zažívajúcimi násilie, aby mohli žiť slobodne a bez násilia? Chceš prispieť aj k širšej spoločenskej zmene vo vnímaní a riešení násilia na ženách a domáceho násilia v našej krajine?
 
A spĺňaš podmienky práce u nás?   Potom nám napíš motivačný list a pošli nám svoj životopis. Do Košíc hľadáme dve kolegyne.

Aké podmienky potrebuješ splniť?

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca a ročná prax v poskytovaní špecializovaného poradenstva pre cieľovú skupinu ženy zažívajúce násilie alebo obete domáceho násilia alebo
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia a splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce podľa §45 ods. 1 písm. a) Zákona 219/2014 Z.z. o sociálnej práci – preukázateľné vykonávanie pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci pred rokom 2015 

Ďalšie zručnosti:

 • MS Office  – pokročilý
 • Anglický jazyk – B1 (mierne pokročilý)
 • Komunikačné zručnosti – pokročilé

Výhodou je:

 • absolvované špecifické vzdelávanie k problematike násilia na ženách
 • skúsenosť s riadením alebo realizáciou projektov
 • dobrá komunikačná znalosť maďarského jazyka
 • vodičský preukaz skupiny B

ČO OČAKÁVAME?

Okrem splnenia zákonných podmienok na prácu u nás, je pre nás dôležité:                                                   
 • ukotvenie v hodnotách ako sú rešpekt k rozmanitosti a k ľudským právam všetkých ľudí
 • porozumenie ľudsko-právnym a rodovým východiskám násilia na ženách
 • schopnosť dobre zvládať dynamické prostredie, zmeny a stresovú záťaž
 • otvorenosť a záujem rozvíjať sa profesijne, aj osobnostne

NÁPLŇ PRÁCE

 • poskytovať špecializované poradenstvo a odbornú pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a iným obetiam domáceho násilia: práca na telefonickej linke, krízová intervencia, individuálne poradenstvo
 • v prípade vzdelania v odbore psychológia aj psychologické poradenstvo, vedenie podporných skupín pre ženy a vedenie podporných skupín pre deti žien zažívajúcich násilie  
 • viesť dokumentáciu k špecializovanému poradenstvu a odbornej pomoci: záznamy, spisy klientok, evidencia poradenských úkonov a štatistika
 • zúčastňovať sa na konziliárnych poradách a supervízii
 • pracovať v multi-disciplinárnom tíme: sociálna pracovníčka, psychologička, právnička

Čo budeš robiť?

Ďalšia pracovná činnosť:

 • účasť na aktivitách zameraných na zvyšovanie kvality poradenstva a kvalifikácie: workshopoch, seminároch, tréningoch a konferenciách na Slovensku a v zahraničí
 • podieľanie sa na príprave a realizácii vzdelávacích aktivít, publikácií, informačných materiálov, kampaní a komunikačných aktivít
 • podieľanie sa na príprave a na realizácii projektov organizácie
 • podieľanie sa na aktivitách organizácie zameraných na získavanie finančných zdrojov na jej fungovanie
 • účasť na podujatiach zameraných na spoluprácu a sieťovanie na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NÁS?

Čo ponúkame?

Sme mimovládna organizácia a okrem poskytovania priamej pomoci a podpory robíme množstvo iných, zaujímavých aktivít. U nás budeš mať:
 • podnetné pracovné prostredie s príležitosťami naučiť sa nové zručnosti a získať tak vyššie finančné ohodnotenie 
 • množstvo príležitostí naučiť sa viac o problematike násilia na ženách a ľudských práv žien, ako aj o problematike širšieho domáceho násilia
 • príležitosť získať nové zručnosti – u nás sa môžeš naučiť vzdelávať iných, koordinovať aktivity a projekty, naučiť sa ako rozvíjať spoluprácu so štátnymi a verejnými inštitúciami, súkromným sektorom alebo ako pripraviť a realizovať kampane, konferencie a iné eventy
 • pravidelnú supervíziu a konziliárne porady k poskytovaniu pomoci a podpory ako priestor na vlastný rozvoj, profesijný rast a prevenciu vyhorenia
 • možnosť stretávať sa a vymieňať si skúsenosti s inými organizáciami na Slovensku, ktoré sa venujú problematike násilia na ženách
 • príležitosť spoznať sa, vymieňať si skúsenosti a spolupracovať so ženskými organizáciami v Európe prostredníctvom nášho aktívneho členstva v európskej sieti Women Against Violence Europe (WAVE)

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

 • Do 10.9.2023 nám na mail fenestra@fenestra.sk pošli životopis vo formáte Europass s uvedením pracovných skúseností vrátane pozície a opisu zodpovedností a činností pri každej pracovnej skúsenosti. V životopise uveď dve osoby, ktoré nám budú o tebe vedieť poskytnúť referencie z predošlých zamestnaní, vrátane kontaktu.
 • Pošli nám aj motivačný list (maximálne v rozsahu 250 slov), v ktorom popíšeš tvoje osobné vnímanie postavenia žien na Slovensku a násilia na ženách a stručne popíšeš, prečo by si chcel/a pracovať v našej organizácii. Kontaktovať budeme len uchádzačky a uchádzačov, ktoré/í budú pozvané/í na osobný pohovor.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov. Nižšie uvedený súhlas vložte do tela e-mailu, ktorý nám budete posielať. Záujemkyne a záujemcov, ktoré/í nám nepošlú tento súhlas so spracovaním osobných údajov, nebudeme môcť zaradiť do výberového konania: 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise a motivačnom liste podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi občianske združenie Fenestra, IČO: 35531151, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, video životopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 • Osobné pohovory sa uskutočnia 12.9.2023. 
Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.