O NÁS

compobg

KTO SME?

Fenestra je ženská mimovládna organizácia, ktorá sa zasadzuje za právo žien na život bez násilia. Sme ženy, ktoré pomáhajú iným ženám. V našej práci vychádzame z toho, že násilie na ženách je neprijateľné a bráni ženám žiť slobodne, dôstojne a bez strachu. Našim cieľom je prispievať k takej spoločnosti, ktorá nebude násilie na ženách tolerovať. 

Čo robíme?

V našom poradenskom centre poskytujeme ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch pomoc a podporu. Od roku 1999 sme ju poskytli už viac ako 2 300 ženám a ich deťom. Okrem priamej pomoci ženám, pracujeme na tom, aby mali všetky ženy dostupnú rýchlu a účinnú ochranu a pomoc zo strany štátu a jeho inštitúcií. Spolupracujeme pri tom s rôznymi organizáciami a inštitúciami. Prostredníctvom kampaní sa usilujeme o zmenu postojov ľudí k násiliu na ženách. Vzdelávame rôzne profesie a prinášame na Slovensko aj poznatky z iných krajín.

Pracujeme na zmene

KTO SME?

Fenestra je ženská mimovládna organizácia, ktorá sa zasadzuje za právo žien na život bez násilia. Sme ženy, ktoré pomáhajú iným ženám. V našej práci vychádzame z toho, že násilie na ženách je neprijateľné a bráni ženám žiť slobodne, dôstojne a bez strachu. Našim cieľom je prispievať k takej spoločnosti, ktorá nebude násilie na ženách tolerovať. 

ČO ROBÍME?

V našom poradenskom centre poskytujeme ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch pomoc a podporu. Od roku 1999 sme ju poskytli už viac ako 2 300 ženám a ich deťom. Okrem priamej pomoci ženám, pracujeme na tom, aby mali všetky ženy dostupnú rýchlu a účinnú ochranu a pomoc zo strany štátu a jeho inštitúcií. Spolupracujeme pri tom s rôznymi organizáciami a inštitúciami. Prostredníctvom kampaní sa usilujeme o zmenu postojov ľudí k násiliu na ženách. Vzdelávame rôzne profesie a prinášame na Slovensko aj poznatky z iných krajín.

Naša história

FENESTRA

vznikla v roku 1996 ako prvé materské centrum na Slovensku. Založila ho skupina žien a inšpirovali ich materské centrá v Nemecku. Materské centrum sa stalo bezpečným priestorom pre ženy, v ktorom mohli zdieľať to, ako žijú. Postupne sa ukázalo, že mnohé zo žien, ktoré do materského centra prichádzali, zažívali zo strany svojich partnerov a manželov násilie. Preto začali zakladateľky Fenestry hľadať informácie o tom, ako ženám poskytovať pomoc a podporu. Prvé poznatky a zručnosti v tejto oblasti získali z Rakúska a vďaka publikáciám Aspektu a Pro Familie. V roku 1999 materské centrum ukončilo svoju činnosť a vzniklo poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

 • 1996

  Založili sme Fenestru ako prvé materské centrum na Slovensku

 • 1999

  Otvorili sme Poradenské centrum Fenestra pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch

 • 2001

  Podieľali sme sa na prvej národnej kampani "Piata žena" Stali sme sa aktívnymi členkami európskej siete "WAVE - Women Against Violence Europe"

 • 2004

  Zorganizovali sme prvú výstavu "Umlčané svedkyne" a prvý monitoring vrážd žien v dôsledku násilia zo strany partnera alebo manžela

 • 2008

  Založili sme Pracovnú skupinu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Košiciach ako platformu na spoluprácu medzi inštitúciami

 • 2010

  Začali sme sa pravidelne zapájať do celosvetovej kampane "16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách"

 • 2017

  Od veľvyslanectva USA na Slovensku sme získali ocenenie "Women of Courage" za viac ako 20 rokov práce za ukončenie násilia na ženách

 • 1996

  Založili sme Fenestru ako prvé materské centrum na Slovensku

 • 1999

  Otvorili sme Poradenské centrum Fenestra pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch

 • 2001

  Podieľali sme sa na prvej národnej kampani "Piata žena" Stali sme sa aktívnymi členkami európskej siete "WAVE - Women Against Violence Europe"

 • 2004

  Zorganizovali sme prvú výstavu "Umlčané svedkyne" a prvý monitoring vrážd žien v dôsledku násilia zo strany partnera alebo manžela

 • 2008

  Založili sme Pracovnú skupinu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Košiciach ako platformu na spoluprácu medzi inštitúciami

 • 2010

  Začali sme sa pravidelne zapájať do celosvetovej kampane "16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách"

 • 2017

  Od veľvyslanectva USA na Slovensku sme získali ocenenie "Women of Courage" za viac ako 20 rokov práce za ukončenie násilia na ženách

ČOMU VERÍME?

Sme presvedčené, že môžeme žiť vo svete, kde násilie páchané na ženách bude ojedinelým javom, nie bežnou realitou mnohých žien a ich detí. Dnes však považujeme za prioritu, aby všetky ženy a deti zažívajúce násilie mali možnosť získať takú pomoc, podporu a ochranu, ktorá im umožní žiť dôstojný život v bezpečí.

Chceme spoločnosť, v ktorej každá žena slobodne rozhoduje o svojom živote, plne užíva svoje práva a slobody bez násilia a diskriminácie.

Naša vízia

NAŠA VÍZIA

Chceme spoločnosť,  v ktorej každá žena slobodne rozhoduje o svojom živote, plne užíva svoje práva  a slobody bez násilia  a diskriminácie.

NAŠA MISIA

Fenestra sa zasadzuje za ukončenie násilia na ženách tým, že:

Obhajuje právo žien na život bez násilia s cieľom zlepšovať podmienky v prostredí tak, aby ženy zažívajúce násilie dostali rýchlu, odbornú a účinnú ochranu a pomoc zo strany zodpovedných inštitúcií. 

Vedie dialóg a rozvíja spoluprácu s kľúčovými aktérmi zodpovednými za tvorbu stratégií a politík. Našim cieľom je, aby štát skutočne prevzal záväzok za predchádzanie násiliu na ženách a jeho odstraňovanie a aj ho napĺňal konkrétnymi a účinnými opatreniami. 

Zdôrazňuje potrebu riešiť príčiny násilia na ženách postupným odstraňovaním nerovností medzi ženami a mužmi v spoločnosti, ktoré sú podhubím násilia a diskriminácie, ktoré ženy zažívajú vo verejnom, aj súkromnom živote. 

Stanovy organizácie

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.