Introductory webinar on networking of attorneys in the Košice Region

Jednou z aktivít projektu je aj sieťovanie advokátov a advokátok v Košickom kraji s cieľom zvýšiť dostupnosť kvalitnej právnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti.

Cieľom úvodného seminára bolo predstaviť projekt a myšlienku sieťovania, ako aj zistiť potreby a skúseností zúčastnených advokátok vo vzťahu k problematike násilia na ženách a poskytovania právnej pomoci a advokátskeho zastupovania ženám a ich deťom.

S prítomnými advokátkami z Košíc a z Rožňavy sme sa rozprávali o ich skúsenostiach a ich motivácii sieťovať sa s inými advokátkami a advokátmi. Spoločným záujmom bola výmena skúsenosti a diskusia o tom, čo by bolo potrebné zmeniť v praxi inštitúcií presadzujúcich zákon na to, aby ich odozva v oblasti účinnej ochrany žien pred násilím bola lepšia.

Na organizácii seminára sme spolupracovali s Regionálnou kanceláriou Slovenskej advokátskej komory (SAK) v Košiciach, ktorá nám pomohla sprostredkovať informáciu o realizácii webináru advokátom a advokátkam. Napriek tomu bola účasť na webinári nižšia, ako sme predpokladali, preto ho plánujeme zopakovať a skúsiť kontaktovať advokátky a advokátov aj iným spôsobom.

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.   

                                          

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZ HANA a OZ Pomoc rodine.  

                                         

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/   

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Next post

< 16 / 16 >

Does your partner justify his violent behaviour by drinking or having a bad day at work, etc.?

< 15 / 16 >

Has your partner ever prevented you from leaving the house?

< 14 / 16 >

Does your partner force sex or sexual practices that are uncomfortable for you?

< 13 / 16 >

Does your partner threaten to take your children away from you or not let you take them with you if you try to leave him?

< 12 / 16 >

Has your partner ever prevented you from taking necessary medication or seeking medical help when you needed it?

< 11 / 16 >

Does your partner force you to do things you don't want to do?

< 10 / 16 >

Has there been a situation when your partner did not give you money and you could not buy things you needed for yourself and your children because of this?

< 9 / 16 >

Has your partner ever threatened you?

< 8 / 16 >

Has your partner ever hurt you or your children?

< 7 / 16 >

Have you ever had a partner deliberately destroy your personal belongings or your children's personal belongings?

< 6 / 16 >

Do you sometimes change your behaviour because you are afraid of what your partner will say or do to you?

< 5 / 16 >

Are you sometimes afraid of your partner?

< 4 / 16 >

Does he criticize, humiliate, insult, berate you?

< 3 / 16 >

Does your partner accuse you of flirting or having relationships with other men?

< 2 / 16 >

Does your partner control you or stalk you?

< 1 / 16 >

Does your partner prevent you from seeing friends or family?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.