BEZPEČIE V ČASE ODCHODU

Zažívate násilie zo strany manžela alebo partnera? Máte z jeho násilného správania strach a zvažujete, že odídete?

10 tipov pre plánovanie bezpečného odchodu

Odísť z násilného vzťahu nie je ľahké. Ženy, ktoré zažívajú násilie zo strany partnera alebo manžela, čelia prekážkam v prostredí, strachu z reakcie násilného partnera, ale aj obavám z toho, či nájdu dostatok podpory v blízkom okolí alebo či ich pred ďalším násilím ochránia zodpovedné inštitúcie.

Obdobie odchodu z násilného vzťahu môže byť pre ženy ohrozujúce. Je to preto, že násilný partner stráca nad ženou a deťmi moc a kontrolu. Strata moci a kontroly môže viesť k vystupňovaniu násilného správania partnera alebo manžela ženy.

Pre bezpečný odchod neexistuje presný návod. Dôverujte svojmu vnímaniu toho, čo je pre vás a pre vaše deti bezpečné v situácii, v ktorej ste a s možnosťami, ktoré máte. Ak zvažujete odchod, môže porozmýšľať o nasledujúcich otázkach.


1. Kto bude vedieť o tom, že zvažujete odchod?

Odchod z násilného vzťahu môže byť ohrozujúci. O tom, že zvažujete odchod, je dobré hovoriť len s ľuďmi, ktorým dôverujete a je bezpečnejšie nehovoriť o tom násilnému partnerovi alebo manželovi.

2. Ako budete komunikovať?                                                

Na komunikáciu o odchode nie je bezpečné používať sociálne siete alebo četovacie aplikácie (Messenger, What’sApp, Viber a iné), ktoré máte v telefóne a neprihlasujete sa do nich heslom. Pre bezpečnú komunikáciu o svojej situácii a o odchode si môžete zriadiť novú e-mailovú adresu, o ktorej budete vedieť len vy a ktorú nebudete používať vo svojom telefóne alebo na domácom počítači. Pamätajte na to, že cez elektronické zariadenia a aplikácie v nich je možné vás lokalizovať a sledovať.

3. Aké informácie a kontakty budete potrebovať pred odchodom?

Pri plánovaní odchodu je užitočné vyhľadať si kontakty na organizácie pre ženy zažívajúce násilie vo vašom okolí a porozmýšľať o tom, ako a kde si tieto kontakty bezpečne uložíte.

Ak máte podozrenie, že vám partner alebo manžel sleduje alebo kontroluje počítač alebo telefón, je bezpečnejšie hľadať informácie o možnostiach pomoci cez bezpečné zariadenie, ku ktorému nemá prístup.

4. Čo budete pre seba a pre deti potrebovať?

Okrem vašich osobných vecí, si môžete pripraviť úradné listiny, doklady, zmluvy, ktorých originál alebo kópiu budete potrebovať, peniaze, bankové karty, dôkazy, ktoré svedčia o násilnom správaní vášho partnera.  To, čo si so sebou budete môcť vziať, môže záležať aj od toho, kam pôjdete, akým dopravným prostriedkom sa budete premiestňovať do bezpečia a koľko času budete mať na odchod.

V dôsledku ohrozenia sa môže stať, že budete musieť odísť z domu náhle. Preto je dobré porozmýšľať, či je niekto, komu dôverujete a u koho by ste si mohli pre prípad potreby bezpečne odložiť základné ošatenie a hygienické potreby, školské potreby pre deti a pár ich obľúbených hračiek, kópie dôležitých dokladov a listín a iné nevyhnutné veci.

5. Kam pôjdete?

Pre niektoré ženy je dostupnou a bezpečnou voľbou odísť k niekomu blízkemu, u koho majú podporu. Pre iné ženy je bezpečnejšie odísť na miesto, kde ich násilný partner tak ľahko nenájde. Takýmto miestom môže byť bezpečný ženský dom alebo zariadenie núdzového bývania pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

6. Ako odídete a kto vám môže pomôcť?

Porozmýšľajte akým spôsobom sa dostanete bezpečne na miesto kam plánujete odísť. V prípade, že sa rozhodnete ísť autom, zvážte, či nemôžete mať v aute nainštalované nejaké sledovacie alebo lokalizačné zariadenie.  

Porozmýšľajte o tom, či je niekto, komu dôverujete, kto by s vami pri odchode mohol byť a pomôcť vám s deťmi alebo s odvozom na bezpečné miesto. Ak takýto človek vo vašom blízkom okolí je, môžete si spoločne dohodnúť aj to, čo budete robiť v prípade, že by sa váš manžel alebo partner nečakane vrátil domov počas vášho odchodu, či bude potrebné privolať pomoc a kto z vás to urobí.

7. Kedy je najbezpečnejšie odísť?

Pri uvažovaní o bezpečnom odchode môžete porozmýšľať o tom, ktorý deň alebo čas je na odchod najbezpečnejší. Je fajn zvážiť aj možné nečakané udalosti, ako je napríklad nečakaný návrat manžela alebo partnera domov v čase, keď budete odchádzať a čo budete v takej situácii robiť.

V prípade ohrozenia života alebo zdravia volajte tiesňovú linku polície 158

8. Ako a kedy budete o odchode hovoriť s deťmi?

Pre deti môže byť ťažké odísť. Môžu mať strach a obavy alebo môžu byť smutné z toho, že odchádzajú zo známeho prostredia. Môže sa stať, že nebudú chcieť odísť. Tiež sa môže stať, že keď budete s nimi hovoriť dopredu, povedia Vášmu partnerovi, že plánujte odísť. Preto je dôležité porozmýšľať o tom, kedy a ako budete s deťmi o odchode hovoriť a čo budete robiť, ak odmietnu odísť. Zvážte pri tom svoje bezpečie, ako aj bezpečie detí. V prípade, že deti nebudú chcieť odísť, porozmýšľajte ako váš partner môže túto situáciu využiť a vykresliť vás v kontakte s inštitúciami tak, že nemáte záujem o deti.

9. Čo bude potom?

Aj obdobie po odchode môže byť ohrozujúce. Násilný partner alebo manžel vás môže hľadať, ohlásiť váš odchod inštitúciám alebo vás kontaktovať. Môže vás alebo deti vyhľadať na miestach, na ktoré často chodíte (práca, škola a alebo škôlka, do ktorej chodia deti). Môžete porozmýšľať ako budete chodiť do práce, školy alebo škôlky. Môžete meniť cestu, požiadať niekoho, aby Vás sprevádzal. Novú adresu povedzte len ľuďom, ktorým naozaj dôverujte. Môžete tiež zvážiť o svojej situácii informovať aj škôlku, alebo školu vašich detí.

10. Potrebujete pomoc?

Ak sa potrebujete porozprávať o tom, ako odísť bezpečne, máte obavu z odchodu alebo z reakcie partnera na váš odchod, môžete sa obrátiť na organizácie pre ženy zažívajúce násilie vo vašom okolí. Môžu vám aj po odchode z násilného vzťahu poskytnúť ďalšiu pomoc a podporu.

Môže sa stať, že napriek prípravám sa nakoniec rozhodnete zo vzťahu neodísť. Je to pochopiteľné, pretože odísť z násilného vzťahu je veľmi ťažké a aj ohrozujúce. Napriek tomu je fajn, že ste si proces plánovania prešli a skúsenosti z neho budete môcť využiť v budúcnosti, v prípade, že budete opätovne zvažovať odchod alebo ukončenie vzťahu. Je dôležité, aby ste pri uvažovaní o odchode vedeli, že odchod alebo ukončenie násilného vzťahu nemusí znamenať aj ukončenie násilia.

Viac informácií nájdete na  https://www.fenestra.sk/hladam-pomoc/

Zdieľať

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.