Vypískajme násilie

V 70-tych rokoch minulého storočia sa ženy v Peru prostredníctvom pískania bránili pred násilnými partnermi. Zvuk píšťalky bol signálom, aby komunita konala proti násiliu na ženách.

COVID-19 nám nedovolil ísť do ulíc vypískať násilie, ako tomu bolo po iné roky. No nepodarilo sa mu umlčať nás. A tak, pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách sme spoločne s Bábkové divadlo na Rázcestí/Puppet theatre at the Crossroads, Barbora Holubová, Fenestra, OZ HANA, KOTVA n.o. Trebišov, Možnosť voľbyMyMamy, oz, OZ Pomoc rodine, Progresfem, Slovak-Czech Women’s Fund symbolicky vypískali násilie, aby sme vyjadrili, že násilie páchané na ženách nebudeme tolerovať!

Share on facebook
Zdieľať

Ďalšie udalosti