Dátum

2020-12-08

Miesto

online

Čas

09:00

VŽDY V PRVEJ LÍNII

Špecifické podporené služby ako základný pilier ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie.

Workshop zameraný na výmenu skúseností organizácií s poskytovaním pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v čase pandémie COVID-19.

Share on facebook