Dátum

2020-11-25

Miesto

online

Čas

09:00

VYPÍSKAJME NÁSILIE

V 70-tych rokoch minulého storočia sa ženy v Peru prostredníctvom pískania bránili pred násilnými partnermi. Zvuk píšťalky bol signálom, aby komunita konala proti násiliu na ženách.

Pískame, aby sme vyjadrili, že násilie páchané na ženách nebudeme tolerovať!

Share on facebook