Dátum

2020-11-26

Miesto

online

Čas

08:00

SÚ ŽENY VIDITEĽNÉ? 

Regionálne stretnutie pracovných skupín na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Košickom kraji.

Majú inštitúcie opatrenia na ochranu žien zažívajúcich násilie a ich deti počas pandémie? Ako je zabezpečený prístup žien a ich detí k ochrane a pomoci v čase pandémie? Aké výzvy do budúcna vidia inštitúcie a mimovládne organizácie?

Share on facebook