Nachádzate sa tu

Ako nás môžete podporiť

2% z daní

Prostriedky, ktoré nám darujete prostredníctvom 2% z daní, použijeme na úhradu nákladov spojených s poskytovaním pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deti. Viac v časti 2%.

Finančným darom

Váš jednorazový finančný dar alebo pravidelné finančné príspevky využijeme na úhradu nákladov potrebných na zabezpečenie kvalitnej, dlhodobej a bezplatnej pomoci a podpory pre ženy a deti. Finančné prostriedky využívame aj na financovanie projektov, pomocou ktorých sa snažíme dosiahnuť, aby všetky ženy a ich deti našli ochranu, pomoc a podporu a aby štát prebral plnú zodpovednosť za úlohy a konkrétne kroky, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných a národných dokumentov v tejto oblasti.

Bankové spojenie:
Názov účtu: Fenestra
Číslo účtu: 4 350 150 701
Kód banky: 3100
Názov a adresa banky: Volksbank a.s., Mlynská 29, 04001 Košice
IBAN: SK83 3100 0000 0043 5015 0701
SWIFT/ BIC : lubaskbx

Nefinančným darom

Možno máte veci, ktoré nepotrebujete, a ktoré by mohli poslúžiť ženám a deťom, alebo podporiť prevádzku našej organizácie.

Keďže sú priestory našej organizácie limitované, nie je pre nás možné uskladniť väčšie množstvo vecí. Preto budeme rady, ak nás v prípade, že nám budete chcieť niečo darovať najskôr nakontaktujete telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Dobrovoľnou prácou

Dobrovoľná práca nám pomáha zlepšovať množstvo a kvalitu práce, ktorú odvádzame, a podmienky, v ktorých pracujeme. Viac sa dozviete v časti Dobrovoľníctvo.

Sprostredkovaním kontaktov na:

Ľudí a firmy, ktoré by nám mohli a chceli darovať 2% z daní.

Firmu, ktorá nám vo forme sponzorstva, alebo za symbolickú cenu pomôže zrenovovať a upraviť priestory poradenského centra a jeho infraštruktúru.

Firmy, ktoré vyradzujú, alebo za symbolickú cenu odpredávajú funkčnú počítačovú techniku alebo zachovalý kancelársky nábytok.

Ľudí alebo spoločnosti, ktoré predávajú, alebo prenajímajú priestory vhodné na poradenské centrum (nad 100 m2, neďaleko centra Košíc) za výhodnú cenu.